Prezes Andrzej Mikołajczak
I Wiceprezes finanse/marketing Jan Biłyk
Wiceprezes ds. szkolenia Edyta Suchy
Wiceprezes ds. organizacji Tomasz Pisarek
Sekretarz Elżbieta Mikołajczak
Członek Eugeniusz Sierpiński
Członek Grzegorz Christ
Członek Tomasz Christ
Członek Andrzej Jaworski
Członek Arkadij Makowiejew
Członek Artur Lipka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Franciszek Wujcik
Członek Jan Masłowski
Członek Rafał Kozłowski